Nottingham Forest

          Supporters Club of Scandinavia

ÅRSMØTE I NOTTINGHAM FOREST SUPPORTERS CLUB OF SCANDINAVIA (NFSCOS)   

 

Tidspunkt: Lørdag 3. juni 2017 (etter 2. kamp i gruppespillet)    

Sted: Nordre Åsen (Skeid banen)

 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste: Godkjent.

11 stemmeberettigede var tilstede ved starten av møtet. 

2. Valg av ordstyrer og referent: Kristian Guntvedt ble valgt som ordstyrer og Roar Guvaag som referent.   

3. Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen: Håkon Huth og Frode Waldemar ble valgt.

4. Siste nytt fra NFSC: Alle møtedeltagere fikk utdelt et referat fra årsmøtet i Nottingham Forest Supporters Club (NFSC) i november 2016, hvor vi var representert ved Egill Helguson Neumann. Det ble også utdelt et statement fra den engelske supporterklubben vedrørende overtagelsen av Nottingham Forest Football Club, av de nye eierne Mr Evangelios Marinakis og Mr Sokratis Kominakis.

5. Regnskap: Regnskap ble lagt frem og godkjent. Fjorårets store underskudd, ble snudd til et overskudd på 3 142 kroner. Hovedårsaken til dette er de økte inntektene fra medlemskontingenten, som ved forrige årsmøte ble hevet fra kr 100 til kr 150, i tillegg til at familiemedlem rabatten fra tidligere ble fjernet. Den største utgiftsposten er fremdeles kontingenten til supporterklubben i Nottingham, som økte noe i år på grunn av økt medlemstall. Vi har ved slutten av regnskapsåret (pr 31/5-17) kr 53 960 pr bok.

6. Årsberetning: Årsberetningen ble lest opp. Styrets sammensetting og ansvarsoppgaver for 2016/17 ble kunngjort. Viktige og gode bidrag fra andre i klubben ble også fremhevet. Den positive medlemsutviklingen fortsetter med en økning på 41 til 181 medlemmer pr 31/5-17. Viktige årsaker til dette kan være styrets jobb med å spore opp gamle medlemmer med ugyldige e-postadresser og lukking av facebook gruppen til kun å gjelde betalende medlemmer.

7. Innkomne saker: Det var ingen innkommende saker til årsmøtet.

8. Kontingent: Det ble enstemmig vedtatt at dagens kontingent på kr 150,- videreføres.

9. Valg: Hele styret var på valg

 a. Egill Helguson Neumann ble enstemmig gjenvalgt som leder.

 b. Stig Bjarte Brekke ble enstemmig gjenvalgt som nestleder.   

 c.Tor K. Schulstock ble enstemmig gjenvalgt som styremedlem.  

Håkon Skogen Huth ble enstemmig gjenvalgt som styremedlem. 

Olav Brennemo ble enstemmig gjenvalgt som varamedlem.

Det ble en diskusjon på møtet om Olav sin rolle i styret skulle endres fra varamedlem til styremedlem. Håkon Huth mente at Olav burde bli tatt opp som ordinært styremedlem siden han i praksis fungerer som et, gjennom rollen han innehar i dag. Frode Waldemar mente en slik endring ville kreve at dette var en egen sak på årsmøtet. Det ble også påpekt at Olav selv ikke har ytret at en slik rolleendring ville være viktig for han. Dermed fortsetter Olav som varamedlem i styret.  

 d. Kristian Guntvedt ble enstemmig gjenvalgt som økonomiansvarlig.

 e. Styrets innstilling på valgkomite ble vedtatt. Dette innebærer at Øystein Brandal ble valgt som leder og Roar Guvaag ble valgt som medlem av valgkomiteen.

 

Du har ingen rettigheter til å skrive kommentar her

Official Website of The Reds

Championship 2017/18

# Lag Ka Po
1 Wolves 20 47
2 Cardiff 20 43
3 Bristol 20 37
4 SHE 20 37
5 AST 20 36
6 Derby 20 35
7 Ipswich 20 32
8 Leeds 20 30
9 Middlesbrough 20 29
10 Preston 20 29
11 Brentford 20 27
12 Sheff Wed 20 27
13 Nottingham 20 27
14 Reading 20 26
15 Fulham 20 26
16 Norwich 20 24
17 Millwall 20 22
18 QPR 20 22
19 Barnsley 20 20
20 Hull 20 19
21 Bolton 20 16
22 Birmingham 20 16
23 SUN 20 14
24 Burton 20 14