Nottingham Forest

          Supporters Club of Scandinavia

ÅRSMØTE I NOTTINGHAM FOREST SUPPORTERS CLUB OF SCANDINAVIA (NFSCOS)   

 

Tidspunkt: Lørdag 3. juni 2017 (etter 2. kamp i gruppespillet)    

Sted: Nordre Åsen (Skeid banen)

 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste: Godkjent.

11 stemmeberettigede var tilstede ved starten av møtet. 

2. Valg av ordstyrer og referent: Kristian Guntvedt ble valgt som ordstyrer og Roar Guvaag som referent.   

3. Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen: Håkon Huth og Frode Waldemar ble valgt.

4. Siste nytt fra NFSC: Alle møtedeltagere fikk utdelt et referat fra årsmøtet i Nottingham Forest Supporters Club (NFSC) i november 2016, hvor vi var representert ved Egill Helguson Neumann. Det ble også utdelt et statement fra den engelske supporterklubben vedrørende overtagelsen av Nottingham Forest Football Club, av de nye eierne Mr Evangelios Marinakis og Mr Sokratis Kominakis.

5. Regnskap: Regnskap ble lagt frem og godkjent. Fjorårets store underskudd, ble snudd til et overskudd på 3 142 kroner. Hovedårsaken til dette er de økte inntektene fra medlemskontingenten, som ved forrige årsmøte ble hevet fra kr 100 til kr 150, i tillegg til at familiemedlem rabatten fra tidligere ble fjernet. Den største utgiftsposten er fremdeles kontingenten til supporterklubben i Nottingham, som økte noe i år på grunn av økt medlemstall. Vi har ved slutten av regnskapsåret (pr 31/5-17) kr 53 960 pr bok.

6. Årsberetning: Årsberetningen ble lest opp. Styrets sammensetting og ansvarsoppgaver for 2016/17 ble kunngjort. Viktige og gode bidrag fra andre i klubben ble også fremhevet. Den positive medlemsutviklingen fortsetter med en økning på 41 til 181 medlemmer pr 31/5-17. Viktige årsaker til dette kan være styrets jobb med å spore opp gamle medlemmer med ugyldige e-postadresser og lukking av facebook gruppen til kun å gjelde betalende medlemmer.

7. Innkomne saker: Det var ingen innkommende saker til årsmøtet.

8. Kontingent: Det ble enstemmig vedtatt at dagens kontingent på kr 150,- videreføres.

9. Valg: Hele styret var på valg

 a. Egill Helguson Neumann ble enstemmig gjenvalgt som leder.

 b. Stig Bjarte Brekke ble enstemmig gjenvalgt som nestleder.   

 c.Tor K. Schulstock ble enstemmig gjenvalgt som styremedlem.  

Håkon Skogen Huth ble enstemmig gjenvalgt som styremedlem. 

Olav Brennemo ble enstemmig gjenvalgt som varamedlem.

Det ble en diskusjon på møtet om Olav sin rolle i styret skulle endres fra varamedlem til styremedlem. Håkon Huth mente at Olav burde bli tatt opp som ordinært styremedlem siden han i praksis fungerer som et, gjennom rollen han innehar i dag. Frode Waldemar mente en slik endring ville kreve at dette var en egen sak på årsmøtet. Det ble også påpekt at Olav selv ikke har ytret at en slik rolleendring ville være viktig for han. Dermed fortsetter Olav som varamedlem i styret.  

 d. Kristian Guntvedt ble enstemmig gjenvalgt som økonomiansvarlig.

 e. Styrets innstilling på valgkomite ble vedtatt. Dette innebærer at Øystein Brandal ble valgt som leder og Roar Guvaag ble valgt som medlem av valgkomiteen.

 

Du har ingen rettigheter til å skrive kommentar her

Official Website of The Reds

Championship 2017/18

# Lag Ka Po
1 Wolves 17 38
2 Cardiff 18 37
3 SHE 18 36
4 AST 18 32
5 Bristol 18 31
6 Derby 17 29
7 Nottingham 18 27
8 Middlesbrough 17 26
9 Leeds 17 26
10 Ipswich 16 25
11 Preston 18 25
12 Sheff Wed 17 24
13 Brentford 18 23
14 Fulham 18 23
15 Norwich 18 23
16 QPR 18 21
17 Barnsley 17 20
18 Reading 17 19
19 Millwall 18 19
20 Hull 18 18
21 Birmingham 17 15
22 Burton 18 14
23 Bolton 18 13
24 SUN 18 11