Nottingham Forest

          Supporters Club of Scandinavia

NOTTINGHAM FOREST SUPPORTERSCLUB OF SCANDINAVIA

 

Regnskap og Balanse
     
  2016/2017 2015/2016
     
DRIFTSINNTEKTER    
Medlemskontigenter 27 042 14 160
Gaver/andre innbetalinger fra medlemmer 3 880 1 650
Renter og valutakursendr 106 209
SUM Driftsinntekter 31 028 16 019
     
DRIFTSKOSTNADER    
Porto 632 1 276
Internettkostnader 1 276  
Rekvisita    
Kontingent Nottingham Forest Sc 14 865 12 169
Kontingent SBF 312 337
Supportercuper          1 500   2 400
Gaver/Premier/billettkjøp/div utlegg 6 856 11 428
Møtekostnader 1 993   3 000
Gebyrer og valutakursendringer 451 584
SUM Driftskostnader 27 885  31 193
     
DRIFTSRESULTAT 3 142 (15 175)
     
     
BALANSE    
     
Post/Bankinnskudd Norge 53 960 50 818
SUM Eiendeler 53 960  50 818
     
Akkumlert Overskudd 50 818 65 993
Årets Overskudd (underskudd) 3 142 (15 175)
Gjeld Nottingham Forest Sc         -    
Sum Overskuddskapital/Gjeld                 53 960                 50 818
     
     
Regnskapet er ført av Kristian Guntvedt: Dato og Signatur:    
    03.06.2017
     
Regnskapet er revidert av Stig Bjarte Brekke: Dato og Signatur:    
    03.06.2017
     
 

Du har ingen rettigheter til å skrive kommentar her

Official Website of The Reds

Championship 2017/18

# Lag Ka Po
1 Wolves 17 38
2 Cardiff 18 37
3 SHE 18 36
4 AST 18 32
5 Bristol 18 31
6 Derby 17 29
7 Nottingham 18 27
8 Middlesbrough 17 26
9 Leeds 17 26
10 Ipswich 16 25
11 Preston 18 25
12 Sheff Wed 17 24
13 Brentford 18 23
14 Fulham 18 23
15 Norwich 18 23
16 QPR 18 21
17 Barnsley 17 20
18 Reading 17 19
19 Millwall 18 19
20 Hull 18 18
21 Birmingham 17 15
22 Burton 18 14
23 Bolton 18 13
24 SUN 18 11