Nottingham Forest

          Supporters Club of Scandinavia


NOTTINGHAM FOREST SUPPORTERSCLUB OF SCANDINAVIA
Regnskap og Balanse
 NOTTINGHAM FOREST SUPPORTERSCLUB OF SCANDINAVIA    
  2017/2018 2016/2017
     
DRIFTSINNTEKTER    
Medlemskontigenter                         26 450                   27 042
Gaver/andre innbetalinger fra medlemmer                        3 880
Renter og valutakursendr                              127                         106
SUM Driftsinntekter                         26 577                    31 028
     
DRIFTSKOSTNADER    
Porto                           3 409                         632
Internettkostnader                           1 476                      1 276
Rekvisita                            394  
Kontingent Nottingham Forest Sc                       11 549                    14 865
Kontingent SBF                            386                         312
Supportercuper                         1 500                      1 500
Gaver/Premier/billettkjøp/div utlegg                            887                      6 856
Møtekostnader                            471                      1 993
Gebyrer og valutakursendringer                            319                         451
SUM Driftskostnader                         20 390                    27 885
     
DRIFTSRESULTAT                           6 187                     3 142
     
                                         
     
BALANSE    
     
Post/Bankinnskudd Norge                       60 147                      3 142
SUM Eiendeler                       60 147                      3 142
     
Akkumlert Overskudd                       53 960                    50 818
Årets Overskudd (underskudd)                         6 187                      3 142
Gjeld Nottingham Forest Sc                                -                                  -  
Sum Overskuddskapital/Gjeld                         60 147                    53 960
     
     
Regnskapet er ført av Kristian Guntvedt: Dato og Signatur:    
              09.06.2018
     
Regnskapet er revidert av Stig Bjarte Brekke: Dato og Signatur:    
               09.06.2018

Du har ingen rettigheter til å skrive kommentar her

Official Website of The Reds

Championship 2018/19

# Lag Ka Po
1 Leeds 4 10
2 Middlesbrough 4 10
3 Swansea 4 8
4 Brentford 3 7
5 Aston Villa 3 7
6 Bolton 3 7
7 WBA 4 7
8 Nottingham 4 6
9 Derby 4 6
10 Sheff. Utd 4 6
11 Millwall 3 5
12 Blackburn 3 5
13 Bristol 4 5
14 Wigan 3 4
15 Preston 3 4
16 Hull 4 4
17 Rotherham 4 3
18 Birmingham 3 2
19 Stoke 3 2
20 Ipswich 4 2
21 Norwich 3 1
22 Sheff Wed 3 1
23 Reading 3 0
24 QPR 4 0