Årsberetning fra styret 2021/22

Sesongen 2021/22 ble sesongen Nottingham Forest rykket opp til Premier League etter 23 års fravær.

Koronapandemien var også med på å sette sitt preg på denne sesongen. Selv om det var åpent for tilskuere på alle kamper, så preget pandemien reisevirksomheten vår. Men det var spesielt gledelig at et sted mellom 40-50 medlemmer var over for å se play off finalen på Wembley.

Styret i Nottingham Forest Supporters Club of Scandinavia har sesongen 2021/22 bestått av følgende personer:

  • Egill Helguson Neumann, styreleder
  • Stig Bjarte Brekke, nestleder og mediaansvarlig
  • Kristian Guntvedt, økonomiansvarlig
  • Olav Brennemo, styremedlem, reisekoordinator og facebookadministrator
  • Jens Orderdalen, styremedlem
  • Helge Helguson Neumann, varamedlem

I tillegg til styret er det flere andre som gjør en god jobb for supporterklubben. Roar Guvaag har mange jern i ilden. Han holder i tippekonkurransen, reisekalenderen og Skogtoppen. Hjemmesiden skogvokteren.no er det Odd Løvset som er administrator, og Kristian Guntvedt har tatt på seg oppgaven med å skrive aktuelle saker. Vi har ellers hatt gode skribenter til nyhetsbrevene denne sesongen. Kjetil Hågenvik, Brynjar H. Isaksen, Øystein Brandal er av de utenom styret som har bidratt i nyhetsbrevene.

Sesongen 2020/21 ble avsluttet med et digitalt årsmøte lørdag 14 mai, etterfulgt av en quiz. Av saker på årsmøtet var ble det gjort en endring i modell for valg av medlemmer, dvs at noen medlemmer velges for to år av gangen, dette for å sikre kontinuitet. Dette har ikke vært en utfordring til nå. Det ble også under saken om kontingent, diskutert og foreslått en modell for familiemedlemsskap. Dette forslaget ble nedstemt.

Supporterklubben har pr 1. mai 229 medlemmer. Det er 8 flere medlemmer enn året før. Regnskapet har vist et solid overskudd på 10 645,-. Bakgrunnen for overskuddet er blant annet at en del utgifter har uteblitt, som f.eks. deltagelse i supportercup, men også betydelig lavere trykkerikostnader ved utsendelse av nyhetsbrev og medlemskort. Se for øvrig kommentarer til regnskap.

Styret hadde ikke mulighet til å være representert ved årsmøtet til SBF eller AGM i Nottingham. Men medlem Tommy Sund var representert ved AGM i Nottingham 6. november 2021 i forbindelse med hjemmekampen mot Preston.

Styret har hatt 3-4 styremøter i løpet av sesongen Alle møtene har vært digitale.

Reiseaktiviteten i supporterklubben har endelig kommet i gang. Etter to år med pandemi var det i slutten av oktober endelig noen medlemmer som reiste over for å se kamper. De fleste medlemmene benytter seg av vår billettkontakt Joan Bakewell for å skaffe billetter. Det er to kamper som skiller spesielt ut. Liverpool i FA-cupen og Play-off finalen mot Huddersfield på Wembley. Erfaringene med disse to kampene, er at det det kan bli utfordrende å være garantert billetter til neste sesong, spesielt til oppgjør mot de største lagene.

Den som har vært på flest kamper denne sesongen er Jens Orderdalen med 7 kamper.

Forest-tippen har blitt gjennomført i år også. I år var det Sunil Shelly og Nils Glomsaker som stakk av med seieren. Premien er en valgfri kampbillett til en Forestkamp.

Styreleder Egill arrangerte Forestlabyrinten, en påskekonkurranse der en skulle finne frem til steder, personer eller hendelser. Det var fem oppgaver som ledet til hverandre. Dette var en konkurranse som medlemmene likte. Hele 29 medlemmer hadde 5 riktige svar. Hovedpremien var en kopi av Forestdrakten som ble brukt under finalen i serievinnercupen i 1980. Vinneren som ble trukket blant de 29 var Tommy Feyling Nilson.

Supporterklubben hadde en avstemning på årets spiller. Det ble Brennan Johnson suverent med over 70 stemmer, foran Djed Spence Ryan Yates. Det ble dessverre ikke mulighet til å dele ut pris til Brennan på slutten av sesongen.

Den største samlingen av medlemmer var uten tvil på baren Barell and Corner, ikke langt fra Wembley, der ca 30 medlemmer av supporterklubben var samlet etter finalen.

Styret.

Legg igjen en kommentar