MEDLEMSKAP I SUPPORTERKLUBBEN

For å bli medlem i supporterklubben behøver du å gjøre to ting:

1. Sende en epost til skogvokteren@gmail.com og registrere deg med navn og adresse (dette trenger vi da vi sender ut nyhetsbrev og annet i post)

2. Betale medlemskontingent.

MEDLEMSKONTIGENT     
Betaling av kontingent skjer til vår konto i Norge. For blant annet å slippe dyre gebyrer har vi ikke lengre kontoer i Sverige og Danmark. Betalingen gjelder for en sesong eller ut inneværende sesong. Ved innbetaling er det viktig å få med tilstrekkelig betalingsinformasjon, som hvem betalingen gjelder for. Er betalingen for flere medlemmer er det viktig å presisere dette.

Klubbens kontonummer i DNB er: 0532 13 85798

Kontingent betales til: 
Nottingham Forest Supporters Club of Scandinavia
v/ Kristian Guntvedt
Snøklokkeveien 10
1475 Finstadjordet
Norway

Pris for medlemskap i Norge er kr 150,- pr medlem,

I Sverige: 
150 SEK pr medlem

I Danmark og Færøyene:
150 DK pr medlem

I Finland og Europa ellers:  
17 EURO pr medlem

For betaling fra Sverige, Danmark og resten av Europa må IBAN benyttes.

IBANnr: NO 2705321385798, Swiftkode: DNBANOKK