Årsmøtet 2024

ÅRSMØTE I NOTTINGHAM FOREST SUPPORTERS CLUB OF SCANDINAVIA (NFSCOS)   
 
Tidspunkt: Lørdag 8. juni 2024
Sted: Hundsund kunstgress, Snarøya (i forbindelse med supportercupen)
 
1.     Godkjenning av innkalling og saksliste: Godkjent.
17 stemmeberettigede var til stede på møtet.
 
2.     Valg av ordstyrer og referent: Egill Helguson Neumann ble valgt som ordstyrer og som referent.   
 
3.     Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen: Helge Helguson Neumann og Bjørn Sundfær ble valgt
 
4.   Regnskap: Kristian Guntvedt gjennomgår regnskapet. Vi har ved utgangen av regnskapsåret (pr 30/4-24) en egenkapital på kr 81 361,- på bok. Regnskapet for 23/24-sesongen er klart. Tallene viser at vi denne sesongen hadde inntekter på kr 67 247,- og kostnader på kr 66 650,- som gjorde at vi endte opp med et lite overskudd for året på kr 597,-. Vi hadde i regnskapsåret 2023/24 en reduksjon i overskuddet på over 6 000 kroner fra kr 6 621,- i fjor til kr 597,- i år. Dette skjer til tross for at vi hadde en økning i driftsinntektene som følge av den positive medlemsveksten. Hovedforklaringen er at kostnadene øker mer enn inntektsøkningen, hvor spesielt kostnadsveksten på kontingentutbetalingen til England har økt betydelig. Totalt sett var alle våre kostnader i 23/24-sesongen over 10 000 kroner høyere enn i 22/23.
 
Regnskapet ble enstemmig vedtatt.
 
5.     Årsberetning: Årsberetningen 2023/24 ble lest opp.
 
Årsberetningen ble enstemmig vedtatt.
 
6.     Innkomne saker:
a.     Utsendelse av nyhetsbrev og medlemskort per post – sak fra styret
                                               i.     Den primære grunnen for utsendelse per post, er medlemskortene som vi får fra supporterklubben i Nottingham. De har i praksis ingen verdi. Det knyttes både ekstra arbeid og økte kostnader ved utsendelse av nyhetsbrev per post, noe supporterklubben gjør en gang per sesong. I fjor var også første gang det ikke ble gjort dugnad på arbeidet, dvs pakking av konvolutter, og utgiftene på det ble høyere enn vanlig (underkant av 12 000,- NOK). Styret vil se på muligheten for digitale medlemskort. Forslaget er derfor å at nyhetsbrevet sendes som epost som andre nyhetsbrev og ikke per post.
Det var flere som tok til ordet i denne saken, som har flere aspekter ved seg. Enkelte argumenterte for selv om medlemskortet i seg selv ikke har noen verdi, så betyr det noe for enkelte å ha i lommeboka, og som er faktisk det eneste fysiske beviset på at vi er en del av supporterklubben i Nottingham. Det som fleste argumenterte med var at det betydde noe å få nyhetsbrevet tilsendt i posten. Ordstyrer som også utvikler nyhetsbrevet mener at nyhetsbrevet har potensial for forbedringer, spesielt ved utsendelse pr post. Kostnaden av utsendelse ble kjent i år og medlemskontingenten vil måtte økes til 200,- om vil skal fortsette å sende ut. Selv om det knyttes større kostnader til utsendelse av nyhetsbrevet, så er de som uttaler seg på årsmøtet villige til å øke medlemskontingenten for å fortsette å motta nyhetsbrev og medlemskort pr post. Det argumenteres for at det er lenge siden medlemskontingenten har økt og sammenlignet med andre supporterklubber, er det medlemskontingenten ganske lav.
 
Det utvikles to forslag:
Alternativ 1: Forslag fra styret om å ikke sende ut nyhetsbrev og medlemskort pr post, men heller digitalt.
Alternativ 2: Forslag fra årsmøtet (kom frem av en samlet diskusjon), om å fortsette med utsendelse av nyhetsbrev og medlemskort og fremme forslag om å øke medlemskontingenten til 200,-.
 
Vedtak: Enstemmig vedtak alternativ 2
 
b.     Siden vi har Skandinavia under vårt “belte”, hva om vi prøver å få til en årlig samling i vekselvis Norge – Sverige – Danmark ?  – Brynjar H. Isaksen
                                               i.     Et eller annet sosialt, for eksempel helgen der vi har serieåpning hver sesong ? Typ samling i Oslo denne høsten, så Stockholm eller Gøteborg neste år, deretter København. Osv. For alle betalende skandinaviske Forest- supportere. Samling på et egnet utested for å se åpningskampen, deretter middag evt bankett på kvelden. Så kan man jo legge opp til et alternativ for fredagskvelden. Skjønner at slikt krever litt organisering, men det kan jo være verdt å sondere litt rundt noe slikt. 
 
Det er godt forslag og initiativ. Og ikke minst å kunne innlemme flere fra andre skandinaviske land enn Norge. Hovedtyngden i supporterklubben er fra Norge og det er ønskelig med flere medlemmer fra de andre skandinaviske landene. Styret har og vil fortsette å oppfordre til å samles fysisk for å se kamper, også på tvers av landegrensene. Initiativene må fortsatt komme fra medlemmene. Det oppfordres også til å prøve møtes på reise i Nottingham, der Reisekalenderen er et godt verktøy.
 
Vedtak: Det oppfordres til initiativ fra medlemmene til å samles fysisk og også møtes ved reise til Nottingham.
 
7.     Kontingent: Det ble enstemmig vedtatt at dagens kontingent på kr 150,- endres til 200,- med virkning fra kommende sesong.
 
 
8.     Valg: Det var ingen motkandidater, så alle valgene ble enstemmig.
 
a.     Leder, Egill Helguson Neumann ble gjenvalgt som leder.
 
b.     Styremedlem Olav Brennemo ble gjenvalgt som styremedlem.
 
Styremedlem Jens Orderdalen ble gjenvalgt som styremedlem.
 
Styremedlem Børge Haga ble gjenvalgt som styremedlem.
 
Tommy Sund ble valgt som styremedlem.
 
Joakim Andreassen ble valgt som styremedlem.   
 
c.     Økonomiansvarlig Kristian Guntvedt ble gjenvalgt som økonomiansvarlig
 
d.     Styrets innstilling på valgkomite ble vedtatt. Dette innebærer at Stig Bjarte Brekke fortsetter og Roar Guvaag er nytt medlem i valgkomiteen.  
 
 
Egill Helguson Neumann
Referent

Legg igjen en kommentar