Referat fra årsmøtet i NFSCOS 2022

ÅRSMØTE I NOTTINGHAM FOREST SUPPORTERS CLUB OF SCANDINAVIA (NFSCOS)   
 
Tidspunkt: Lørdag 4. juni 2022 
Sted: Hundsund kunstgress, Snarøya (i forbindelse med supportercupen)
 
1.      Godkjenning av innkalling og saksliste: Godkjent.
11 stemmeberettigede var til stede på møtet.
 
2.      Valg av ordstyrer og referent: Egill Helguson Neumann ble valgt som ordstyrer og som referent.   
 
3.      Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen: Børge Haga og Olav Brennemo ble valgt
 
4.      Regnskap: Kristian Guntvedt gjennomgår regnskapet. Vi har ved utgangen av regnskapsåret (pr 30/4-22) en egenkapital på kr 74 143,- på bok. Regnskapet for 21/22-sesongen er klart. Tallene viser at vi denne sesongen hadde inntekter på kr 35 300,- og kostnader på kr 24 782,- som gjorde at vi endte opp med et solid overskudd for året på kr 10 645,-. Overskuddet skyldes i hovedsak at driftskostnadene var betydelig lavere. Blant annet fikk vi til en avtale for trykk av nyhetsbrev og utsendelse for betydelig lavere pris enn tidligere. Det har også vært færre medlemsaktiviteter på grunn av pandemien. Se for øvrig kommentarer til regnskap på hjemmesiden eller i nyhetsbrev juni 2022.
 
Regnskapet ble enstemmig vedtatt.
 
5.      Årsberetning: Årsberetningen 2021/22 ble lest opp. Steinar Watne kommer med et innspill om at det mangler hvem supporterklubben stemte frem som årets spiller. Egill korrigerer dette i Årsberetningen som legges ut på hjemmesiden og i nyhetsbrev juni 2022. Årsberetningen ble enstemmig vedtatt
 
6.      Innkomne saker:
a.       Supporterklubben kjøper 6 sesongbilletter på City Ground for neste sesong – Frode Waldemar
                                                              i.      Ønsker å sette sesongkort på dagsorden
b.      Supporterklubben bør kjøpe inn 4 sesongkort neste sesong – Stig Bjarte Brekke
                                                              i.      Ok, hvordan løser vi dette rent økonomisk. Vi øker medlemsavgiften med et sted mellom 50 og 150 kr. Pluss at de som bruker billettene må betale 200-300 kr per billett. De som ikke er medlem, må betale 500-600kr. Vi må ha en ordning at de som har færrest kjøp alltid går først. Men vi må ha en ordning med tidsfrister for bestilling. De gangene ingen tar i bruk billettene, da må vi ha et samarbeid med den engelske supporterklubben, slik at de kan gis gratis ut til ekstra trengende
c.       Opprettelse av en egen billettkontakt som styreverv – Egill Helguson Neumann
                                                              i.      Avhengig av hvordan supporterklubben i Nottingham og billettkontoret får til av samarbeid, må vi sikre at våre medlemmer får billetter. Leder av supporterklubben har bidratt med felleslister ved bestilling av kamper med høy etterspørsel og det kan forventes høyt trykk mot neste sesong. Avhengig av hvordan Joan, vår billettkontakt, får mulighet til å sikre våre medlemmer billetter, ser jeg det som nødvendig at vi ruster styret med et ekstra verv.
Ettersom alle sakene omhandler om samme sak, billetter til kamper kommende sesong, så refereres dette sammen. For å kunne ha en løsning med fordeling av sesongkort må flere ting på plass. Vi må ha et system som rettferdiggjør bruken av dette. Stig har et forslag på en løsning, der de som bruker dette betaler ekstra for dette. Utfordringen er at sesongbillettene må være fysisk hos noen. Pr nå har vi ingen kontakter som kan påta seg den oppgaven, og dette er ingen oppgave vi i styret ønsker å tildele vår billettkontakt i Nottingham, Joan. Joan gjør veldig mye bra for oss, men å hun er 85 år og holder fortsatt på med å hjelpe oss med billetter. Vi må prøve å finne en fremtidig løsning. Det er også svært usikkert om vi i det hele tatt er i stand til å få tak i sesongkort, ettersom etterspørselen er høy og fordelingen blir at de som allerede har sesongkort blir prioritert.
Frode Waldemar nevnte like før årsmøtet at forslaget trekkes og at han støtter Stig sitt forslag. Stig er ikke på årsmøtet i dag og ettersom vi mangler en del kunnskap som pris for sesongkort neste år, tilgjengelighet, vurderes forlaget som ufullstendig. Egill spiller også inn at en økning av medlemskontingent pga kjøp av sesongkort vil ikke nødvendigvis komme alle medlemmene til gode, kun de som reiser over for å se kamper. Det er ikke alle. Olav spiller også inn at personlig kjøp av home membership kan gi prioritet på billetter.
Egill ønsker å ruste opp styret med et styreverv som har et ansvar for hjelpe styret med å se på billettløsninger. I henhold til vedtektene kan styret utvides ved flertall av det sittende styret eller årsmøtet. Børge Haga blir foreslått og blir enstemmig vedtatt for et år i styret.
 
7.      Kontingent: Det ble enstemmig vedtatt at dagens kontingent på kr 150,- videreføres.
 
 
8.      Valg: Egill (leder) og Kristian (økonomiansvarlig) ble i 2021 valgt for to år og er ikke på valg. Resten av styret er på valg.
 
a.      Egill Helguson Neumann (leder) ble valgt for to år i 2022 og er ikke på valg
 
b.      Olav Brennemo ble enstemmig gjenvalgt som styremedlem for to år.  
Jens Orderdalen ble enstemmig gjenvalgt som styremedlem for to år.
Odd Løvset ble enstemmig valgt som styremedlem for et år.
Børge Hage ble enstemmig valgt som styremedlem for et år.
Helge Helguson Neumann ble enstemmig gjenvalg som varamedlem
c.       Kristian Guntvedt (økonomiansvarlig) ble valgt for to år i 2022 og er ikke på valg.
 
d.      Styrets innstilling på valgkomite ble vedtatt. Dette innebærer at Øystein Brandal og Roar Guvaag ble gjenvalgt.
 
 
Egill Helguson Neumann
Referent

Legg igjen en kommentar