Styremøte i NFSCOS, 26. oktober 2015.

Tid og sted: 
Mandag 26. Oktober kl. 20.00 på Bristol Bar i Oslo. Som var et ok sted helt til noen bråkete trøndere kom…typisk.

Disse møtte: Egill, Kristian, Olav og Stig. Frode og Øystein på skype som funket greit, enda nettet var like ustabilt som Forest sitt forsvar.

Saksliste:

1.    Årsmøte i NFSC lørdag 24/10: Egill og Øystein stilte for oss i Nottingham. De fortalte at det var et rart møte på The Boatman Club. Blant annet var det ikke noen åpninger for innspill fra salen. Sakene ble tatt fort i en rotet form. Det som ble sagt på møtet var at supporterklubben var nå ganske så misfornøyd med styre og stell på City Ground. Etter at Stuart Pearce forlot sin post har klubben stengt mer eller mindre alle dørene, så kontakt var ganske så mangelfull. Før fikk man eksempelvis et sesongkort fra klubben, i år var det slutt på det. Men vår kaptein Landsbury har gitt oss et – nice move Henri. For vår del er det viktigst at supporterklubben i England har denne sesongen økt medlemsavgiften fra £2 til £6. Det er jo en voldsom økning, men skyldes at avgiften har vært lav i mange år. Vi i styret diskuterte litt frem og tilbake saken. Men ble enig at vi skulle betale den. Men det betyr at nesten hele medlemsavgiften går nå videre til England. Vi ønsker nå å finne ut hva vi får igjen for disse pundene. Og Øystein fikk til oppgave å ta kontakt med Joan/Rita om dette. Enda årsmøte ikke var den store suksessen ble vi enig at det var viktig for oss å stille neste sesong også.

2.    Supportercupen 2016: Egill er ansvarlig for dette sist sesong og er villig å fortsette enda han mistet nesten en finger sist. Og enda det ikke var noen suksess på banen i år, der tapet mot Derby svei, så skal vi nok ifølge Egill greie å stille lag også neste sommer. Men fokuset vil nå være på årsmøte og det sosiale. Fotballen kommer altså i tredje rekke, litt som a-laget for tiden da.

3.    Hvordan få flere besøkende på hjemmesiden? Aktiviteten må økes på nettsiden og den må oppdateres oftere og bedre. Stig som er administrator sammen med Odd, skal nå lære opp resten av styret slik at de også kan skrive på siden. Stig tar også kontakt med Odd slik at de lages åpning for dette på nettsiden.

4.    Rekruttering av nye medlemmer. Det dukker jo opp en del i ulike medier som er likesinnede, som ikke er medlem. Her må vi bli flinkere å verve, i alle fall informere og prøve å inkludere dem i vår fine forening. Vi må også jobbe mer aktivt å verve medlemmer fra FB-gruppen vår.

5.    Kontakten med SBF. Egill skal finne ut hvorfor det virker som vi er bare et støttemedlem her. Pluss få dem til oppdatere dem angående vår nye nettside.

6.    Oppdatere vedtektene og legge dem ut på hjemmesida: Vi var alle enig i dette. En oppgave for Stig.

7.    Forespørsler på facebooksida fra britiske personer. Siden vår får mange henvendelser fra ikke-skandinaviske personer. Og styret ble enig å fortsette praksisen å være en åpen side for alle. Men at vi vil kast ut de som prøver å selge noe eller drive en eller annen form for feil propaganda, eksempelvis for fritt sauebeite og sauesanking med følelse.

8.    Eventuelt. Vi vurderer å flytte innkreving av medlemskontingent til august i 2016/17, den er nå i januar. Altså at vi følger den engelske sesongen og ikke årenes gang. Vi tror flere vil betale da, siden man er ivrig i august, men føler bare sorgen i januar. Kristian mente dette ikke vil by på noen problem. Neste styremøte skal skje i januar, kanskje i uke 2, da er Egill i Oslo. Stig lager en mailing-gruppe siden FB-meldingene ikke fungerer optimalt. Øystein var litt usikker på sitt verv. Han hadde tatt over etter Håkon som var event-ansvarlig. Men han forstod helt vitsen med dette. Vi var enig at alle måtte tenke igjennom hva hans arbeidsoppgaver kunne være. Etter møte ble avsluttet på Skype ble det diskuterte frem av Bristol-gjengen at Øystein sin oppgave kunne bli styrets kontaktperson med England. At han fikk ansvaret å holde jevnlig kontakt med Joan og de andre i styr og stell. Både til supporterklubben og Nottingham Forest. Og er noe som nå kan bli tatt opp til videre diskusjon. Referenten lurte også på etter møte om vi har fått noe informasjon om noe jubileumsfeiring, vi er tross alt 150 år.