Årsregnskap 2020-2021

Her følger regnskapet for 2020/21-sesongen:

 

NOTTINGHAM FOREST SUPPORTERSCLUB OF SCANDINAVIA
Regnskap og Balanse
NOTTINGHAM FOREST SUPPORTERSCLUB OF SCANDINAVIA
 2020/2021  2019/2020
DRIFTSINNTEKTER
Medlemskontingenter                        33 800                     33 350
Gaver/andre innbetalinger fra medlemmer                       1 617
Renter og valutakursendringer                             253                          120
SUM Driftsinntekter                        34 053                     35 087
DRIFTSKOSTNADER
Porto                         2 567                      5 202
Internettkostnader                         1 861                      4 349
Trykkekostnader                       10 500
Kontingent Nottingham Forest Sc                       15 732                     15 087
Kontingent SBF                           433                          391
Supportercuper                       1 600
Gaver/Premier/diverse utlegg                         4 200                       2 989
Møtekostnader                          583
Gebyrer og valutakursendringer                            260                          296
SUM Driftskostnader                       35 553                     30 496
DRIFTSRESULTAT                       (1 500)                       4 590
BALANSE
Post/Bankinnskudd Norge                       63 498                      64 998
SUM Eiendeler                       63 498                      64 998
Akkumulert Overskudd                       64 998                     60 408
Årets Overskudd (underskudd)                        (1 500)                        4 590
Gjeld Nottingham Forest Sc
Sum Overskuddskapital/Gjeld                       63 498                      64 998
Regnskapet er ført av Kristian Guntvedt: Dato og Signatur:
Regnskapet er revidert av Stig Bjarte Brekke: Dato og Signatur:

Legg igjen en kommentar