Innkalling til Årsmøte i supporterklubben

Innkalling til årsmøtet i NFSCOS (i forbindelse med SBFs supportercup)

Når: Lørdag 8. juni 2024

Sted: Hundsund kunstgress på Snarøya, i nærheten av bane 2 eller 4 (se etter Forest effektene)

Tidspunkt: ca kl 12.30 etter kamp 11.55

Foreløpig saksliste:

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste
 2. Valg av ordstyrer og referent.
 3. Valg av to representanter til å underskrive protokollen.
 4. Økonomi
 5. Årsberetning
 6. Innkomne saker
  1. Utsendelse av nyhetsbrev og medlemskort per post – sak fra styret
   • Den primære grunnen for utsendelse per post, er medlemskortene som vi får fra supporterklubben i Nottingham. De har i praksis ingen verdi. Det knyttes både ekstra arbeid og økte kostnader ved utsendelse av nyhetsbrev per post, noe supporterklubben gjør en gang per sesong. I fjor var også første gang det ikke ble gjort dugnad på arbeidet, dvs pakking av konvolutter, og utgiftene på det ble høyere enn vanlig (underkant av 12 000,- NOK). Styret vil se på muligheten for digitale medlemskort. Forslaget er derfor å at nyhetsbrevet sendes som epost som andre nyhetsbrev og ikke per post.
  2. Siden vi har Skandinavia under vårt “belte”, hva om vi prøver å få til en årlig samling i vekselvis Norge – Sverige – Danmark ?  – Brynjar H. Isaksen
   • Et eller annet sosialt, for eksempel helgen der vi har serieåpning hver sesong ? Typ samling i Oslo denne høsten, så Stockholm eller Gøteborg neste år, deretter København. Osv. For alle betalende skandinaviske Forest- supportere. Samling på et egnet utested for å se åpningskampen, deretter middag evt bankett på kvelden. Så kan man jo legge opp til et alternativ for fredagskvelden. Skjønner at slikt krever litt organisering, men det kan jo være verdt å sondere litt rundt noe slikt. 
 1. Kontingent
  1. Styret foreslår at kontingenten 200,- (NOK, SEK og DKK) og 30 EURO. Dersom innkommen sak 6.1 vedtas, foreslås det å beholde kontingenten på 150,-(NOK, SEK og DKK) og 17 EURO.
 2. Valg
  • Leder, Egill stiller til gjenvalg.
  • Styremedlem Olav, Jens, Børge, Tommy og Joakim stiller til gjenvalg.
  • Økonomiansvarlig, Kristian stiller til gjenvalg.
  • Valgkomite, Stig Bjarte Brekke stiller til gjenvalg. Tor Kolsrud Schulstock stiller ikke til gjenvalg.

Frist for å sende inn innkomne saker er fredag 7 juni.

Legg igjen en kommentar